niedziela, 27 maja 2018


Who was Dick Whittington? Watch this story, one of our 'British tales' videos about characters and people from British history, to find out!
niedziela, 13 maja 2018

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym z j. angielskiego

      1.       Praca plastyczna odnosząca się do tematu konkursu English proverbs (uczestnik ma za zadanie przedstawienie wybranego przez siebie przysłowia z listy poniżej na obrazku):


              
           v   Time is money (Czas to pieniądz).

v  All is well that ends well (Wszystko dobre, co się dobrze kończy).
v  An eye for an eye, and a tooth for a tooth (Oko za oko, ząb za ząb).
v  Speech is silver, silence is golden (Mowa jest srebrem, milczenie złotem).
v  A  sound mind in a sound body (W zdrowym ciele zdrowy duch).
v  All roads lead to Rome (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu).
v  A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu).
v  The early bird catches the worm (Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje).
v  Where there is a will, there is a way (Dla chcącego nie ma nic trudnego).
v  Better late than never (Lepiej późno niż wcale).


2.  Forma pracy plastycznej: rysunek kredką, farbami, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka- do wyboru przez uczestnika konkursu.
          3.   Format pracy: nie mniejszy niż A3 a nie większy niż A2.

    
         4.   Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

- zgodność z tematyką konkursu poprawność językowa
 - atrakcyjność formy (technika, kompozycja)
- walory artystyczne.

     Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  przekazanie do 21.05.2018r. pracy konkursowej nauczycielowi j.angielskiego - Annie Stysło
- osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych personalnych w celach przeprowadzenia konkurs

sobota, 12 maja 2018


This traditional story is about a race to become the bird king. Which bird will become king? Watch and find out!