niedziela, 10 marca 2019

Strony internetowe, które pomogą Wam
 w nauce języka angielskiego:

-http://learnenglish.britishcouncil.org/ Strona zawiera: video, teksty i podcasty z dopasowanymi do nich ćwiczeniami na różnych poziomach zaawansowania.

-https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/ Bogaty zbiór różnorodnych ćwiczeń online.

-https://learningenglish.voanews.com/  Zbiór artykułów i wideo angielskiego amerykańskiego. 

-https://www.ted.com/talks  tysiące nagrań na przeróżne tematy.

-https://www.eslvideo.com/ strona z nagraniami video oraz quizem na przeróżne tematy oraz z podziałem na poziomy.

-https://lyricstraining.com/strona do ćwiczenia umiejętności słuchania ze zrozumieniem przez uzupełnianie brakujących słów w tekstach piosenek.

niedziela, 3 marca 2019


The Good family wants to adopt an animal 
to take home from the animal shelter.
 Which animal will they choose? 
Watch and find out!piątek, 22 lutego 2019


This traditional story is about using your talents to help others. What can the magic paintbrush do?
 Watch and find out!


What does Jane do to be safe on 
her bike at night? Listen to the grammar chant and find out! 
Can you hear the adverbs of frequency in the chant?sobota, 26 stycznia 2019


FACT FILE : SUPERHEROES


Read about superheroes then do the exercises to help you practise your reading in English.
Przeczytaj tekst na podanym wyżej linku a następnie odpowiedz na pytania konkursowe.
One day Little Red Riding Hood goes to visit her granny. 
Who will she meet in the wood? 
Watch and find out!


sobota, 5 stycznia 2019


Jack has some magic beans! What will happen when they start to grow in his garden?
 Watch and find out!