Klasa V


What's Kitty doing now? What does she do every day? 

Do you know how to use the present simple

 and present continuous? 


Watch the video and find out!
.................................................................


Rok szkolny 2017/18


Zapraszam do gry na słownictwo związane z gadżetami 

Link do gry :


...................................................................................................................................................................

Grammar Rule for 'have got'

Examples

have got a brother.
They have got a swimming pool.
He has got a cat.

Remember!

have got a brother. = I’ve got a brother.
You have got blue eyes! = You've got blue eyes!
He has got a sister. = He's got a sister.
We have got a cat. = We've got a cat.
They have got a swimming pool.= They've got a swimming pool.

Be careful!

For negatives add ‘n't’ or 'not'.
I haven’t got a brother.
I have not got a brother.
They haven’t got a swimming pool.
They have not got a swimming pool.
He hasn’t got a cat.
He has not got a cat.

We say... We don’t say...

Have you got a brother? Yes, I have. (NOT You have got a brother? Yes, I have got.)
Have they got a swimming pool? No, they haven’t. (NOT They have got a swimming pool? No, they haven't got.)
.......................................................................................................................................................................

Grammar Rule ' to be'

Examples

am big. I am 10 years old!
They are Egyptian. They are from Egypt.

Remember!

am big. = I'm big.
You are my friend. = You're my friend.
My mum is a doctor.  = My mum's a doctor.
We are doctors. = We're doctors.
They are Egyptian. = They’re Egyptian
.

Be careful!

For negatives add ‘not’. The negative of 'I am' is 'I'm not' or 'I am not'.
I’m not 9 years old!
am not 9 years old!

They’re not English.
They aren't English.
They are not English.
She is not a teacher.
She’s not a teacher.

She isn't a teacher.

We say... We don’t say...

I'm not 9 years old. (NOT I amn't 9 years old.)
Are you 9 years old? (NOT You are 9 years old?)
Are they English? (NOT They are English?)
Is she a teacher? (NOT She is a teacher?)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rok szkolny 2016/17

piąte właśnie zaczęły naukę nowego czasu gramatycznego - PAST SIMPLE


Póki co, publikujemy odmianę czasownika TO BE w czasie przeszłym


Jako, że niektórzy mają jeszcze problem, coś dla przypomnienia o mówieniu która jest godzina w języku angielskim:Poniżej również krótki filmik opowiadający o użyciu czasownika modalnego HAVE TO, dla tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich wiadomości w tym zakresie, filmik mówi również o konstrukcji w czasie przeszłym:-)

CLICK ME TO LEARN ABOUT HAVE TO!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz