Klasa V…………………………………………...

Stopniowanie przymiotników

……………………………………...

What's Kitty doing now? What does she do every day? 

Do you know how to use the present simple

 and present continuous? 


Watch the video and find out!


.................................................................

Rok szkolny 2017/18


Zapraszam do gry na słownictwo związane z gadżetami 

Link do gry :


...................................................................................................................................................................

Grammar Rule for 'have got'

Examples

have got a brother.
They have got a swimming pool.
He has got a cat.

Remember!

have got a brother. = I’ve got a brother.
You have got blue eyes! = You've got blue eyes!
He has got a sister. = He's got a sister.
We have got a cat. = We've got a cat.
They have got a swimming pool.= They've got a swimming pool.

Be careful!

For negatives add ‘n't’ or 'not'.
I haven’t got a brother.
I have not got a brother.
They haven’t got a swimming pool.
They have not got a swimming pool.
He hasn’t got a cat.
He has not got a cat.

We say... We don’t say...

Have you got a brother? Yes, I have. (NOT You have got a brother? Yes, I have got.)
Have they got a swimming pool? No, they haven’t. (NOT They have got a swimming pool? No, they haven't got.)
.......................................................................................................................................................................

Grammar Rule ' to be'

Examples

am big. I am 10 years old!
They are Egyptian. They are from Egypt.

Remember!

am big. = I'm big.
You are my friend. = You're my friend.
My mum is a doctor.  = My mum's a doctor.
We are doctors. = We're doctors.
They are Egyptian. = They’re Egyptian
.

Be careful!

For negatives add ‘not’. The negative of 'I am' is 'I'm not' or 'I am not'.
I’m not 9 years old!
am not 9 years old!

They’re not English.
They aren't English.
They are not English.
She is not a teacher.
She’s not a teacher.

She isn't a teacher.

We say... We don’t say...

I'm not 9 years old. (NOT I amn't 9 years old.)
Are you 9 years old? (NOT You are 9 years old?)
Are they English? (NOT They are English?)
Is she a teacher? (NOT She is a teacher?)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Rok szkolny 2016/17

piąte właśnie zaczęły naukę nowego czasu gramatycznego - PAST SIMPLE


Póki co, publikujemy odmianę czasownika TO BE w czasie przeszłym


Jako, że niektórzy mają jeszcze problem, coś dla przypomnienia o mówieniu która jest godzina w języku angielskim:Poniżej również krótki filmik opowiadający o użyciu czasownika modalnego HAVE TO, dla tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich wiadomości w tym zakresie, filmik mówi również o konstrukcji w czasie przeszłym:-)

CLICK ME TO LEARN ABOUT HAVE TO!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz