niedziela, 13 maja 2018

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym z j. angielskiego

      1.       Praca plastyczna odnosząca się do tematu konkursu English proverbs (uczestnik ma za zadanie przedstawienie wybranego przez siebie przysłowia z listy poniżej na obrazku):


              
           v   Time is money (Czas to pieniądz).

v  All is well that ends well (Wszystko dobre, co się dobrze kończy).
v  An eye for an eye, and a tooth for a tooth (Oko za oko, ząb za ząb).
v  Speech is silver, silence is golden (Mowa jest srebrem, milczenie złotem).
v  A  sound mind in a sound body (W zdrowym ciele zdrowy duch).
v  All roads lead to Rome (Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu).
v  A bird in the hand is worth two in the bush (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu).
v  The early bird catches the worm (Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje).
v  Where there is a will, there is a way (Dla chcącego nie ma nic trudnego).
v  Better late than never (Lepiej późno niż wcale).


2.  Forma pracy plastycznej: rysunek kredką, farbami, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka- do wyboru przez uczestnika konkursu.
          3.   Format pracy: nie mniejszy niż A3 a nie większy niż A2.

    
         4.   Kryteria oceny pracy plastycznej zgłoszonej do konkursu:

- zgodność z tematyką konkursu poprawność językowa
 - atrakcyjność formy (technika, kompozycja)
- walory artystyczne.

     Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest  przekazanie do 21.05.2018r. pracy konkursowej nauczycielowi j.angielskiego - Annie Stysło
- osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych personalnych w celach przeprowadzenia konkurs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz